Norsenteret Kongsvinger SA

FLEX Gjødsel

Velkommen til Flex Agri og Flex Kongsvinger sin unike gjødselverden. Flex Fertilizer System er en unik norskprodusert flytende gjødsel som kan anvendes i ulike jordbruksvekster og hagebruksvekster. 

Vår gjødsel er inndelt i to grupper, Flex Basis og Flex Foliar

Flex Basis gjødsel skal brukes på eller i jorden, og er en veldig god startgjødsel. Den har et veldig god fosforeffekt, og er anpasset plantens og jordens egenskaper. Gjødselen framslles gjennom en komplex teknologi, som gjør at gjødsel frigis l planten når den har behov for den, samt gir mindre fare for utvasking. Gjødselen er derfor mer miljøvennlig enn andre gjødseltyper.

Flex Foilar er bladgjødsel som lføres planten via bladene. Med den komplexe framsllingsteknologien som vi benyer får gjødselen veldig god N-og micronæringseffekt, som gjør at planten raskt tar opp næringsstoffene, som igjen gir veldig liten fare for sviing av bladene.

Flex Basis spres på eller i jorden, som start eller grunngjødsel. Den har flere fordeler sammenlignet med tradisjonell NPK-gjødsel:

 • Bedre effekt av N, P, S og mikronæringsstoffer
 • Bedre stråstyrke = mindre liggende
 • Sterkere rotsystem = bedre tørkeresistens
 • Lavere nitrannhold = bedre plantehelse
 • Energieffekv produktjonsmetode ü
 • Flexibelt system med skreddersydde løsninger

Vi har hundrevis ferdige resepter, og utvikler stadig nye. Hver og en tilpasset våre kunders ønsker og deres planters behov

Flex Foliar er et markedsledende bladgjødslingsmiddel, formulert gjennom en komplex teknologi. Den er veldig effekv, og har lav fare for sviskader på bladene. Den er selvfølgelig blandbar med de fleste soppmiddler.

 • Bedre N, Ca, Mg og mikronæringseffekt
 • Tas raskt opp av planten, meget god effekt
 • Kan tilføres med vanlig åkersprøyte
 • Blandbar med de fleste fungicider
 • Energieffekv produksjonsmetode
 • Flexibelt system med muligheter for skreddersydde løsninger

 

Vår bladgjødsel er testet og brukt i mange år i Irland, England, Norge og Sverige og viser gode resultater både i hevet proteintall, og øket avkastning.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon på flex@norsenteret.no

Vil du vite mer?
Klikk her for å se forsøk i høstrug
Klikk her for å se forsøk i høsthvete
Klikk her for å gå til Flex Agri nettsiden

Flex Kongsvinger AS er et datterselskap av Norsenteret Kongsvinger SA. Flex Kongsvinger AS har et eget produksjonsanlegg i Norsenterets lokaler på Norsenga. Vi er også behjelpelig med planlegging rundt flytende gjødsel for dine plantekulturer.