Yaramila gjødsel

Hos oss er det som bonde mulig og bestille Yaramila gjødsel. Yara produserer mineralgjødsel som er spesielt tilpasset norsk jordsmonn, klima og vekster. 
Er du usikker på hva du trenger eller hvor mye gjødsel og kalk du har behov for? Ta gjerne kontakt med Tonnvareansvarlig Ole Anton, han hjelper deg med både med spørsmål og bestilling.

Klorfattig gjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium og magnesium. I tillegg til bor inneholder den også mikronæringsstoffene mangan og sink. Beregnet til poteter, klorømfintlige grønnsaker og andre hagebruksvekster

Kaliumrik gjødsel med moderat innhold av fosfor og høyt innhold av svovel. Mest aktuell til gras i kystområder der det ikke tilføres husdyrgjødsel. Velegnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord, og til mange grønnsaksvekster. 

Nitrogenrik gjødsel med moderat innhold av fosfor og kalium.Velegnet til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand. Også aktuell til eng på middels næringsrik jord.

Nitrogenrik gjødsel med spesielt lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Særlig aktuell til grasdyrking i kombinasjon med husdyrgjødsel. Velegnet også til korn og oljevekster på fosforrik jord.

Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Klorfattig gjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium og magnesium. I tillegg til bor inneholder den også mikronæringsstoffene mangan og kobber. Beregnet til grunngjødsling av potet på lettere jordarter i kombinasjon med delgjødsling med NITRABOR™ eller Kalksalpeter™. Velegnet også til grønnsaker og bær.

Dette er den mest fosforrike typen fullgjødsel. Mest aktuell til korn og oljevekster på mindre næringsrik jord eller ved lavt fosforinnhold i jorda. Spesielt egnet til vårgjødsling i kombinasjon med delgjødsling med nitrogen. Relativt mye fosfor i forhold til nitrogen er gunstig siden det gjødsles med små nitrogenmengder om høsten. Rad-/ dypgjødsling med fosfor stimulerer til god rotutvikling. 

Fullgjødsel 17-5-13 er i fosfor- og kaliumrik gjødsel. Den passer særlig godt til grunngjødsling i vårkorn, dvs. i en dykingsstrategi med delt gjødsling.

Kalk

Agri granulert dolomitt

Agri Mel

Agri Dolomitt Bulk

Granulert dolomittmel. Inneholder ca 12% magnesium. Lett å spre med sentrifugalspreder og støver lite. Aktuelle anvendelsesområder er eng, beite, potet og hagebruk.

Kalksteinsmel godkjent brukt ved økologisk drift. Kalksteinsmel som inneholder 1-2% Magnesium. Aktuelle anvendelsesområder er eng, beite, korn, oljevekster og potet. Godkjent brukt ved økologisk drift.

Grovdolomitt, magnesiumholdig kalk som innholder ca 11% Magnesium. Aktuelle anvendelsesområder er eng, beite, korn, oljevekster og potet. Godkjent brukt ved økologisk drift.

Agri Mel Bulk

Vedrørende spørsmål kontakt Tonnvareansvarlig.