Norsenteret Kongsvinger

Norsenteret Kongsvinger SA har lang fartstid og er stadig i utvikling. Landbruksforeningen og de første lokale innkjøpslag i Brandval og Vinger ble etablert for 100 år siden. Norsenteret Kongsvinger SA er en videreføring av virksomheten i Kongsvinger Meieri Innkjøpslag A/L som ble etablert i 1941. Per i dag har samvirket  215 andelseiere.

Virksomheten har i dag 9 faste ansatte og 3 deltidsansatte. 

Norsenteret har egen silo med 8.100 tonns lagringskapasitet. I sesongen 22/23 tok siloen imot 13.400 tonn korn. Her pakkes det også hestehavre for levering til Felleskjøpet.
Felleskjøp-butikken har et bredt sortiment til både bønder og privatpersoner.
Tonnvareavdelingen lagerfører og distribuerer blant annet gjødsel, såkorn og plantevernmidler til bonden.

Norsenterets eiendom har en betydelig bygningsmasse med siloer, lagerlokaler, verksteder, butikk, kontorlokaler og lokaler for produksjon av flytende gjødsel. Virksomheten leier ut lokaler til en rekke aktører, og har et solid fagmiljø representert:

  • Felleskjøpet AGRI SA avd. maskin (Kongsvinger)
  • Felleskjøpet AGRI SA salgssjef og salgskonsulent maskin, traktor, tresker og redskap innlandet
  • Felleskjøpet Agri SA 
  • Flex Kongsvinger AS flytende gjødselfabrikk
  • Glommen- Mjøsen Skog SA
  • Retura Glåma AS
  • Vinger Transportservice AS
  • Tiurn konsulenttjenester AS